Prosjektskjønn - fornying og innovasjon

Fylkesmannen fordeler en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon.

Søknadsfristen for prosjektskjønnet (fornyings- og innovasjonsprosjekter) for 2020 er 1. juni 2019 (utvidet til mandag 3. juni).

Søknader skal registreres på departementets felles søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD), se lenke til høyre.

Våre retningslinjer ligger i lenke til høyre. 

denne siden finner du mer informajson om tildeling av skjønnsmidler.

 

 

 

 

Søknadsfrist:
03.06.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00