Nye pålegg til Nutrimar AS

Nutrimar sitt anlegg sett fra sjøsiden.
Nutrimar sitt anlegg sett fra sjøsiden.

Fylkesmannen i Trøndelag kommer med en rekke pålegg til Nutrimar AS på grunn av luktproblemene fra bedriften.

Fylkesmannen har over tid mottatt en rekke naboklager på luktutslipp fra biproduktanlegget til Nutrimar AS på Kverva i Frøya kommune. Til tross for at bedriften har satt inn en rekke tiltak er luktproblemene enda ikke løst.

Nye pålegg

Fylkesmannen har på nytt hatt saken til behandling og har nå fattet nytt vedtak. Nutrimar er pålagt å få en nøytral part til å gjennomgå utstyr, drift og rutiner i biproduktanlegget. Videre er bedriften pålagt akuttiltak for å minske luktutslippene, samt pålegg om stans i driften deler av jule- og nyttårshelgen.

I tillegg har Fylkesmannen fattet vedtak om en tvangsmulkt på 750.000 kroner om selskapet ikke kan dokumentere at luktutslippene holdes innenfor grenseverdiene i utslippstillatelsen.

-Selv om bedriften har satt inn flere tiltak for å løse luktproblemene, viser erfaringene at dette ikke har vært tilstrekkelig. Målet med de påleggene vi gir er at bedriften skal komme seg innenfor kravene i utslippstillatelsen de har, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Selskapet må fremvise dokumentasjon innen 1. april 2020 for å unngå tvangsmulkt. 

Hva er tvangsmulkt?

Formålet med tvangsmulkt er å gi den ansvarlige økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten virker etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale.

Kontaktpersoner

Dokumenter