Tillertippen - søknad om vilkår foravslutning og etterdrift - Trondheim kommune


Høringsfrist 10. august 2020 23:59

Tiller løsmassedeponi har tillatelse til å ta imot masser til 31.12.2020. De har søkt om vilkår for avslutning og etterdrift av deponiet.

Trondheim Bydrift har drevet deponi for rene masser, byjord og inerte masser på Tiller i flere perioder de siste årene. Gjeldende tillatese er gyldig til 31.12.2020. Etter dette skal deponiet avsluttes og etter hvert opparbeides til kirkegård for Tiller kirke.

Deponiet ligger på gnr./bnr. 323/22, 323/6 og 323/939 på Tiller i Trondheim kommune.

Søknaden finner du i vedleggene til høyre.

Har dere merknader kan de sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 10.8.2020.