Frist Uke Høring
juli 2020
19. jul 29 Søknad om tillatelse til kompostering og deponering av rene masser - Stranda - Namsos
august 2020
01. aug 31 Søknad om endring av plassering - Bil1Din AS - Nordsileiret - Steinkjer
02. aug 31 Revidering av tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon - Sutterø - Sjørdal
17. aug 34 Høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon
20. aug 34 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs Ulsberg-Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommune
23. aug 34 Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug 34 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
23. aug 34 Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS
Frist Høring
juli 2020
19. jul Søknad om tillatelse til kompostering og deponering av rene masser - Stranda - Namsos
august 2020
01. aug Søknad om endring av plassering - Bil1Din AS - Nordsileiret - Steinkjer
02. aug Revidering av tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon - Sutterø - Sjørdal
17. aug Høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon
20. aug Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs Ulsberg-Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommune
23. aug Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
23. aug Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS