Frist Uke Høring
august 2019
23. aug 34 Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
25. aug 34 Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
26. aug 35 Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
september 2019
01. sep 35 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune
01. sep 35 Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep 35 Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
09. sep 37 Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.
13. sep 37 Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
Frist Høring
august 2019
23. aug Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
25. aug Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
26. aug Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
september 2019
01. sep Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune
01. sep Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
09. sep Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.
13. sep Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden