Tilbake til rødt

Utenriksdepartementet endrer sine reiseråd og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og Kajanaland (Kainuu) i Finland, samt til landene Slovakia og Ungarn. 

Dette skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset. Dermed går Jämtland, og landene og regionene nevnt over, fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til 12. september, blir ilagt ti dagers karantene.