Registreringsløsning for plastpellet

Bilde av plastpellet. Foto: Oslofjordens friluftsråd
Bilde av plastpellet. Foto: Oslofjordens friluftsråd

Du har kanskje hørt om det store plastpelletutslippet som har funnet veien til Oslofjorden? Det fryktes at utslippet skal nå et stort kystområde.

Fylkesmannen oppfordrer til registrering av funn av disse plastpelletene i databasen som er utviklet på østlandet, samt at dere beholde det som blir ryddet.

Fylkesmannen i Rogaland er kontaktet av Oslofjordens friluftsråd i forbindelse med registrering av eventuelle funn av plastpellet fra dette konkrete punktutslippet.

Bakgrunn

22. februar ble et skip, som eies av Sea‐Cargo, lastet med 26 tonn PP i Rotterdam, Nederland. Skipet kom ut for uvær i Nordsjøen på vei fra Esbjerg natt til 23. februar. Mannskapet observerte at det var slått hull på en av containerne om bord, og at polypropen‐pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også til sjø.

I ettertid mener Kystverket nå å vite at opptil 10 tonn plastpelleter kan ha lekket fra containeren og ute i sjøen. Kystverket sier deres driftmodellering nå viser at utslippspunktet i Nordsjøen vil føre til at store kystområder blir berørt. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Pelletene har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord.

Registreringsløsning for plastpellet

For å effektivt kunne kartlegge omfanget av plastpellets etter utslippet i Oslofjorden, har geomatikk‐avdelingen i Fredrikstad kommune i samarbeid med OF laget en kartløsning for registrering av plastpellets.

Registreringsløsningen har vært i bruk i Oslofjordområdet i fire uker og kan benyttes for registrering av plastpellet også i andre områder. Vi gjør oppmerksom på at dette er en registreingsløsning for pellet knyttet til dette konkrete punktutslippet, ikke pellet fra tidligere utslipp.

Vi vil gjerne vite om eventuelle funn

Send gjerne en e-post til oss på fmropost@fylkesmannen.no dersom du finner plastpellet langs Rogalandskysten.