Fisketider frå og med 2016 - nye fiskereglar

Miljødirektoratet har vedtatt nye regler for fiske etter anadrom fisk. Foto: Irvin Kilde
Miljødirektoratet har vedtatt nye regler for fiske etter anadrom fisk. Foto: Irvin Kilde

Miljødirektoratet har vedtatt reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2016. Nedanfor finn du fisketidene for vassdrag og sjø i Rogaland.

Les mer på Miljødirektoratet sine nettsider.

For Rogaland er sesongen for sjølaksefisket med kilenot utvidet i Region Indre Rogaland. Ny fisketid er 15.07 - 04.08.

For elvefisket i Rogaland er fiskesesongen utvidet i Dirdalselva, Frafjordelva, Figgjo, Rødneelva og Vikedalselva. Fiskesesongen er innkortet i Nordre Varhaugelv og Søndre Varhaugelv. Åmselva er åpnet for fiske etter å ha vært stengt i hele forrige perioden.

 

Tabellen viser endringer (gult) i ny forskrift for elvefiske:

Regler elvefiske

 

Tabellen viser endringer (gult) i ny forskrift for sjølaksefiske.

Regler sjølaksefiske

Betal fiskeavgift via nett eller mobil, klikk her.

Betal fiskeavgift på Posten eller i banken, klikk her