Fritidsfiske i sjøen

Mange skal ut å prøve fiskelykka i sommar. Reglane for minstemål sikrar at umoden fisk ikkje vert fiska slik at den naturlege produksjonen vert teken vare på og fiske blir berekraftig. Sjekk sjølv om du kan reglane og les meir om fritidsfiske på Miljøstatus.no.