Fisketider i sjø og vassdrag i Rogaland

12 kg laks frå Espedalselva
12 kg laks frå Espedalselva

Dei oppgitt fisketidene er frå og med første dag kl 00.00 til og med siste dag kl 24.00

Jæren (Sola, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal): 20. juni - 18. juli

Indre Rogaland (Ølen, Bokn (aust for E39), Tysvær (aust for E39),
Vindafjord, Sauda, Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand, Rennesøy (aust for E39),
Forsand, Gjesdal, Sandnes, Stavanger): 15. juli - 28. juli

Vindafjord (innafor ei rett line frå Tunganes til sydspissen av Ommundsholmen)
er ikkje opna for fiske i ordinær sesong.

Kysten frå Stad til Stavanger (Haugesund, Utsira, Tysvær (ytre), Karmøy,
Bokn (ytre), Kvitsøy, Rennesøy (ytre) og Randaberg): 15. juli - 29. juli (kun mandag kl.18 til onsdag kl.18)

Fisketidene i vassdraga i Rogaland - sjå lenka i høgremenyen.