Nytt løyve til Haugaland Bioenergi AS

Haugaland Bioenergi AS har fått løyve til mottak, lagring og kverning av hageavfall på Storøy i Karmøy kommune.

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.