Søknadsfrist - Handlingsplan for økologisk landbruk i Rogaland

Fristen for å søkje om midlar er 15. februar 2013. Midlane kan brukast til prosjekt i hele verdikjeda frå jord til bord for å auke produksjonen og omsetnaden av økologisk mat.

Fylkesmannen i Rogaland disponerer i 2013 kr 425 000 til oppfølging av regional Handlingsplan for økologisk landbruk. I tråd med Statens landbruksforvaltninga sine prioriteringar vil Fylkesmannen  fokusere spesielt på prosjekter som fremmer marknadsføring og økt privat forbruk av økologisk mat.

Søknadsfrist: 15. februar 2013

Ved spørsmål ta kontakt med Annabell Pfluger, telefon 51 56 89 71 eller e-post fmroapf@fylkesmannen.no