På tur med Jæren vannområde til Danmark

September 2013 reiste bønder og tilsette i landbruks- og miljøforvaltninga på Jæren til Danmark for å lære om korleis danskane arbeider for å betre vasskvaliteten. Her kan du lese referat frå turen.

Turen blei arrangert av "Frivillige tiltak i landbruket", og blei støtta økonomisk av Jæren vannområde og Fylkesmannen i Rogaland.

Ragnvald Gramstad, Norsk landbruksrådgiving Rogaland og Geir Paulsen, Bioforsk Særheim har skreve referat frå turen som er å finne her

 

Kontaktpersonar

Aktuelt

Olaf Gjedrem, mob: 930 63 697

Olav Husveg, mob: 416 90 317