Korleis betre nytte utmarksbeita?

Prosjektet "Levande lynghei" inviterar bønder i Dalane til informasjonsmøte om bruk av utmarksbeite og kystlynghei.

Tidspunkt for møta:

Sokndal måndag 3. februar Gamle skolen
Bjerkreim tysdag 4. februar Samfunnshuset
Gjesdal/Time tysdag 11. februar Bygdehuset
Eigersund onsdag 12. februar Landbrukssenteret
Lund torsdag 13. februar Moi hotell

Alle møta startar kl 19:30. Kontaktpersonar er: Magnus Søyland, tlf: 47 75 60 96 og Anja Laupstad Vatland, tlf: 93 00 68 80. E-post: levandelynghei@gmail.com

Sjå meir informasjon på prosjektet si facebook side

Kontaktpersonar