Matproduksjon


28.09.2018

Hoksrud opna Noregs mest moderne veksthus for forsking på veksthusgrønsaker

Vi gratulerer NIBIO med eit flunkande nytt veksthus på Særheim. Her er det investert rundt 20 millionar kroner for å gi forskarane den beste reiskapen for å vidareutvikle ei næring som stiller store krav til teknologi, effektivitet og kvalitet.


25.09.2018

Unikt veksthusmiljø på Fogn

Det er ikkje logisk at Fogn skulle vere ei øy med så mange veksthusanlegg, med 8 produsentar og over 40 dekar med veksthus. Forklaringa ligg i god kompetanse bygd opp gjennom
generasjonar, og ikkje minst eit sjeldan godt samarbeid mellom produsentane


12.09.2018

Verdas beste ost blir kåra i Bergen 2.november

Oste-VM 2018 blir arrangert i Bergen i år og over 3000 ostar skal delta i konkurransen om å bli verdas beste! Programmet er stort og utenom å følgje med på kåringa kan du både delta på matfagdagen eller gå på matfestival. 


23.03.2018

Stor verdiskaping i landbruksnæringa

Klepp-ordføraren la fram overraskande store tal over verdiskapinga i landbruket. Næringa står med sine 1260 sysselsette, i primærleddet og landbrukstilknytta industri, for 12,4 % av den samla verdiskapinga i Klepp.


19.04.2017

Mat frå Rogaland tar ikkje ut potensialet

Spørsmålet blir stilt til eit breitt utval av matprodusentar og foredlingsbedrifter i Rogaland gjennom forprosjektet "Matverdi for Rogaland", og er basert på utsegn om at mat frå fylket ikkje viser godt nok igjen.


16.01.2017

Kan Rogaland bli ystefylke?

Tolv ysteentusiastar har i fire dagar fordjupa seg i mjølk og ysteteknikk, og har dermed teke første steget mot eigen foredling av mjølk.


04.01.2017

Noregs beste mat- og drikkeprodukt blir kåra i Stavanger

Fredag 6. januar er det niande gang at mathovudstaden er vertskap for kåringa av dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg.


02.01.2017

Lær meir om mathandverk

Matsmiå 2017 er spekka med fantastiske føredrag og kurs. Det blir ei oppleving av dei sjeldne å få høyre gardsfrua Live Skinnes som rei på hest til hagefest på slottet, og Charles Tjessem som er verdsmeister i kokkekunst og lidenskapeleg oppteken av lokale råvarer.


29.11.2016

Reduserte mjølkekvoter ikkje til hinder for nyskaping

Staten reduserer kvotene for kumjølk med 2% frå i fjor, og for bøndene i Rogaland utgjer dette snaut 6 millionar liter mjølk.


17.11.2016

Lær korleis du blir ein god ystar

På innføringskurset om ysting og foredling av rå mjølk får du grunnleggjande kunnskap om foredling av upasteurisert mjølk.


Fleire nyhende