Matproduksjon


16.10.2019

Verdas matvaredag

16. oktober er verdas matvaredag. Dagen er blant anna meint å minne oss om at mange menneskje fortsett svelt. Sjølv om vi i Noreg i det daglege ikkje opplever mangel på mat, er situasjonen i mange utviklingsland ein ganske anna.

29.08.2019

Velkomen til fagdag om beite, dyrevelferd og direktesal

Velkomen til en dag med spennande foredrag og drøs, på Øksnavad torsdag 26. september.

29.07.2019

Gulrothausting med landbruks- og matministeren

Olaug Bollestad skal i dag vere med på innhausting av gulrøter hos Laurits Stokkeland på Brusand. Han er ein av landets største grøntprodusentar. 

16.05.2019

Når dei målretta tiltaka gir frukter

Sidan 2014 har vi hatt ei svært målretta satsing på å få opp fruktproduksjonen i fylket. Godt samarbeid med næringa, godt koordinert arbeid mellom mobiliseringsaktivitetar og strategisk bruk av IBU-midlane har gitt resultat. I perioden 2015–2019 blei det planta 485 dekar med eple, 70 dekar med morellar i tunell, 9 dekar plommer og 20 dekar pære

10.05.2019

Erstatning ved frostskader i frukt

Det har vore fleire oppslag om frostskadar i frukt på Austlandet. Det kan sjå ut som det har gått bra i Rogaland.

28.09.2018

Hoksrud opna Noregs mest moderne veksthus for forsking på veksthusgrønsaker

Vi gratulerer NIBIO med eit flunkande nytt veksthus på Særheim. Her er det investert rundt 20 millionar kroner for å gi forskarane den beste reiskapen for å vidareutvikle ei næring som stiller store krav til teknologi, effektivitet og kvalitet.

25.09.2018

Unikt veksthusmiljø på Fogn

Det er ikkje logisk at Fogn skulle vere ei øy med så mange veksthusanlegg, med 8 produsentar og over 40 dekar med veksthus. Forklaringa ligg i god kompetanse bygd opp gjennomgenerasjonar, og ikkje minst eit sjeldan godt samarbeid mellom produsentane

12.09.2018

Verdas beste ost blir kåra i Bergen 2.november

Oste-VM 2018 blir arrangert i Bergen i år og over 3000 ostar skal delta i konkurransen om å bli verdas beste! Programmet er stort og utenom å følgje med på kåringa kan du både delta på matfagdagen eller gå på matfestival. 

23.03.2018

Stor verdiskaping i landbruksnæringa

Klepp-ordføraren la fram overraskande store tal over verdiskapinga i landbruket. Næringa står med sine 1260 sysselsette, i primærleddet og landbrukstilknytta industri, for 12,4 % av den samla verdiskapinga i Klepp.

19.04.2017

Unytta potensial i Rogalandsmat- behov for ei ny matsatsing?

Spørsmålet blir stilt til eit breitt utval av matprodusentar og foredlingsbedrifter i Rogaland gjennom forprosjektet "Matverdi for Rogaland", og er basert på utsegn om at mat frå fylket ikkje viser godt nok igjen.

Fleire nyhende