Matproduksjon


16.05.2019

Når dei målretta tiltaka gir frukter

Sidan 2014 har vi hatt ei svært målretta satsing på å få opp fruktproduksjonen i fylket. Godt samarbeid med næringa, godt koordinert arbeid mellom mobiliseringsaktivitetar og strategisk bruk av IBU-midlane har gitt resultat. I perioden 2015–2019 blei det planta 485 dekar med eple, 70 dekar med morellar i tunell, 9 dekar plommer og 20 dekar pære

10.05.2019

Erstatning ved frostskader i frukt

Det har vore fleire oppslag om frostskadar i frukt på Austlandet. Det kan sjå ut som det har gått bra i Rogaland.

28.09.2018

Hoksrud opna Noregs mest moderne veksthus for forsking på veksthusgrønsaker

Vi gratulerer NIBIO med eit flunkande nytt veksthus på Særheim. Her er det investert rundt 20 millionar kroner for å gi forskarane den beste reiskapen for å vidareutvikle ei næring som stiller store krav til teknologi, effektivitet og kvalitet.

25.09.2018

Unikt veksthusmiljø på Fogn

Det er ikkje logisk at Fogn skulle vere ei øy med så mange veksthusanlegg, med 8 produsentar og over 40 dekar med veksthus. Forklaringa ligg i god kompetanse bygd opp gjennomgenerasjonar, og ikkje minst eit sjeldan godt samarbeid mellom produsentane

12.09.2018

Verdas beste ost blir kåra i Bergen 2.november

Oste-VM 2018 blir arrangert i Bergen i år og over 3000 ostar skal delta i konkurransen om å bli verdas beste! Programmet er stort og utenom å følgje med på kåringa kan du både delta på matfagdagen eller gå på matfestival. 

23.03.2018

Stor verdiskaping i landbruksnæringa

Klepp-ordføraren la fram overraskande store tal over verdiskapinga i landbruket. Næringa står med sine 1260 sysselsette, i primærleddet og landbrukstilknytta industri, for 12,4 % av den samla verdiskapinga i Klepp.

19.04.2017

Mat frå Rogaland tar ikkje ut potensialet

Spørsmålet blir stilt til eit breitt utval av matprodusentar og foredlingsbedrifter i Rogaland gjennom forprosjektet "Matverdi for Rogaland", og er basert på utsegn om at mat frå fylket ikkje viser godt nok igjen.

16.01.2017

Kan Rogaland bli ystefylke?

Tolv ysteentusiastar har i fire dagar fordjupa seg i mjølk og ysteteknikk, og har dermed teke første steget mot eigen foredling av mjølk.

04.01.2017

Noregs beste mat- og drikkeprodukt blir kåra i Stavanger

Fredag 6. januar er det niande gang at mathovudstaden er vertskap for kåringa av dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg.

02.01.2017

Lær meir om mathandverk

Matsmiå 2017 er spekka med fantastiske føredrag og kurs. Det blir ei oppleving av dei sjeldne å få høyre gardsfrua Live Skinnes som rei på hest til hagefest på slottet, og Charles Tjessem som er verdsmeister i kokkekunst og lidenskapeleg oppteken av lokale råvarer.

Fleire nyhende