Bioenergi


24.10.2018

Tilbyr rådgiving om flisfyring på garden

Flisfyring er ei løysing som nytter lokalt og kortreist trevyrke, og som kan konkurrere i lønnsemd med tradisjonelle fossile oppvarmingskjelder. I haust kan bønder som er nysgjerrige på dette få rådgiving heime på garden sin.


01.11.2017

Inspirasjonsdagar om flisfyring 16. og 17. november 2017

Driv du gard? Vil du finne ut meir om flisfyringsanlegg som oppvarmingskjelde på garden din? Bli med på inspirasjonsdagar i Sandnes og i Vindafjord 16. og 17. november.


15.02.2017

Bli med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved

Onsdag 15. mars kan du vere med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved på Gardermoen. Turen passar for deg som vil lære om drift og praktiske løysingar for anlegg, og vil være spesielt nyttig dersom du går med tankar om å starte eiget anlegg.


25.01.2017

Populære kurs om gardsvarme

Meir enn 65 gardbrukarar, skuleelevar og andre interesserte deltok på kurs forrige veke for å lære meir om gardsvarmeanlegg og sal av varmetenester. Interessa for dette er aukande over heile fylket, og med både små og store anlegg i drift begynner vi å se resultat av fleire år med satsing på trebasert bioenergi i fylket.


03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Tysvær 18. januar

18. januar blir det gardsvarmekurs i Tysvær. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Årdal 17. januar

17. januar blir det gardsvarmekurs i Årdal i Hjelmeland. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs på Helleland 18. januar

18. januar blir det gardsvarmekurs på Helleland i Eigersund. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


07.12.2016

Biogasspilot på Jæren

I kort avstand frå grisehuset prøvetestar Olav Røysland no sin nybygde biogassreaktor. Gassen blir produsert på grisegjødsel utan bruk av tilleggssubstrat.


21.04.2016

20 millionar til pilotprosjekt for biogass

Rogaland har ein særs god føresetnad for å bli stor på biogass med ein årleg produksjon på rundt 3 millionar tonn husdyrgjødsel. Bønder blir oppfordra til å vurdere foredlingsanlegg for husdyrgjødsel.


09.03.2016

På besøk i nye flisfyringsanlegg i Sandnes

I Sandnes kommune har det dei siste åra blitt bygd fleire flisanlegg for fjern- og nærvarme. 1. mars arrangerte Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland studietur til fleire av disse anlegga.


Fleire nyhende