Mer skjønnsmidler til kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen av skjønnsmidler til kommunene med 250 millioner kroner (på landsbasis). 

Pengene skal dekke merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Fylkesmannen skal fordele disse midlene til de enkelte kommunene når en fordeling mellom fylkene er klar.

Kontaktpersonar

Lenkjer