Skjønsmidlar til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt 2016

Kommunane kan nå søkja om midlar til innovasjons- og fornyingsprosjekt. Søknader må sendast elektronisk og fristen er 6. mai.

Lenkje til nærare omtale.