Høyring på endringar i fisketider

Miljødirektoratet foreslår endringar i fisketidene for fleire elvar og fjordområde i Møre og Romsdal. Høyringsfristen er 10. mai.

Saksdokumenta og skjema for innsending av høyringssvar finn du i linken under.

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-endringer-i-fisketider-20195220/

Høyringsfristen er 10. mai 2019.