Fylkesnytt 1/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Landbruksmeldinga som skal reviderast.

Les meir om

  • Landbruksmeldinga skal reviderast
  • Gode matopplevingar skal trekkje fleire turistar til Møre og Romsdal
  • MRmat - Nettverksbygging og kompetanseheving
  • Opning av nytt magasin- og utstillingsbygg ved Romsdalsmuseet
  • Framleis stor auke i avverkinga
  • Fokus på nye reglar under skogsamling
  • Opning av nytt flisfyringsanlegg i Elnesvågen