Erstatning etter avlingssvikt

Gardsbruk med store avlingstap kan søkje om erstatning innan 31. oktober. Vi tilrår å søkje elektronisk via Altinn.

Søknaden blir motteke av kommunen, som gir uttale til søknaden og sender saka vidare til fylkesmannen. Vedtak om erstatning blir fatta av fylkesmannen og utbetaling skjer fortløpande.

De finn meir informasjon på nettartikkelen: Erstatning etter avlingssvikt

Søknadsfrist:
31.10.2020 23:00:00
Målgruppe:
Bønder
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Føretak i jordbruket