Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15, utdjupa i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Rapport frå tilsyn med kommunal beredskapsplikt for Fylkesmannen i Vestland, dvs. frå 1.1.2019, vil bli publisert i tilsynskalendar.

Rapportar frå tilsyn før 31.12.2018 frå Fylkesmannen Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, publisert på eiga side (sjå òg lenke i marg).


21.12.2018

Rapportar frå tilsyn med kommunal beredskapsplikt (før 2019)

Her finn du rapportar frå tilsyn med kommunal beredskapsplikt gjennomført av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, før samanslåing til Fylkesmannen i Vestland frå 1. januar 2019.