Klagehandsaming av hausteksamen i vidaregåande opplæring

Dato:
13. februar 2019 - 14. februar 2019
Stad:
Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland v/Astrid F. Harlem
Målgruppe:
Aktuelle sensorar

Klagehandsaming av dei fag Fylkesmannen i Vestland har ansvar for etter hausteksamen 2018 vil finne stad 13. og 14. februar i Bergen.

Dato:
13. februar 2019 - 14. februar 2019
Stad:
Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland v/Astrid F. Harlem
Målgruppe:
Aktuelle sensorar