Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2020
21. apr - 22. apr 17 Styringsgruppa i læringsnettverket Prosjektutviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Førde Førde
22. apr 17 Fylkesmannen i Vestland Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen Statens hus, Bergen
23. apr 17 Fylkesmannen i Vestland Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen Statens hus, Bergen
24. apr 17 Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen Nettverkssamling om ansvarlege alkoholhandtering Hotell Terminus, Bergen
28. apr 18 Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Thon Hotell Jølster, Skei
28. apr - 29. apr 18 Fylkesmannen Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorar Bergen
mai 2020
05. mai 19 Fylkesmannen i Vestland Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde Statens hus, Førde
12. mai - 13. mai 20 Styringsgruppa i læringsnettverket Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen Bergen
26. mai 22 Fylkesmannen Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang Hotell Zander K i Bergen
juni 2020
09. jun 24 Fylkesmannen Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Scandic Bergen City
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
21. apr - 22. apr Prosjektutviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Førde
22. apr Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen
23. apr Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen
24. apr Nettverkssamling om ansvarlege alkoholhandtering
28. apr Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
28. apr - 29. apr Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorar
05. mai Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde
12. mai - 13. mai Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen
26. mai Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang
09. jun Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane