Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2019
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen Møte om rus og psykisk helse Scandic Ørnen, Bergen
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fellessamling i læringsnettverka for barneverntenestene Clarion Bergen Airport, Flesland.
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap Voss
november 2019
20. nov 47 Helse Førde og Fylkesmannen Fagdag om vald og overgrep mot barn Skei, Thon hotel Jølster
27. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
02. okt - 03. okt Møte om rus og psykisk helse
16. okt - 17. okt Fellessamling i læringsnettverka for barneverntenestene
16. okt - 17. okt Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap
20. nov Fagdag om vald og overgrep mot barn
27. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019
28. nov Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019