Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2020
29. apr 18 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Scandic Ørnen, Bergen sentrum
30. apr 18 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Grand Hotell Stord
mai 2020
05. mai 19 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde Statens hus, Førde
12. mai - 13. mai 20 Fylkesmannen i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland AVLYST: Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen Flesland, Clarion Hotell Bergen Airport
26. mai 22 Fylkesmannen AVLYST: Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang Hotell Zander K i Bergen
juni 2020
09. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Scandic Bergen City
10. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Thon Hotell Jølster, Skei
september 2020
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Bergen
22. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality hotel Sogndal)
23. sep 39 Fylkesmannen og Helsedirektoratet Temadag IPLOS i Bergen Zander K i Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
29. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
30. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
05. mai AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde
12. mai - 13. mai AVLYST: Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen
26. mai AVLYST: Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang
09. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
10. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
22. sep - 24. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse
23. sep Temadag IPLOS i Bergen