Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2020
07. des 50 Fylkesmannen i Vestland Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
11. des 50 Fylkesmannen i Vestland Webinar - Kort veg til gode hjelparar Webinar
15. des 51 Fylkesmannen i Vestland - landbruk og miljø Skogen si rolle for klimaet Teams
15. des 51 RVTS og Fylkesmannen i Vestland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Microsoft Teams-møte - lenke blir sendt påmelde deltakarar dagen før samlinga
16. des 51 Fylkesmannen i Vestland Webinar om viltforvaltning i Vestland Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
16. des 51 Fylkesmannen i Vestland Webinar - Kort veg til gode hjelparar Webinar
17. des 51 Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar Teams
Dato Arrangement
desember 2020
07. des Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel
11. des Webinar - Kort veg til gode hjelparar
15. des Skogen si rolle for klimaet
15. des Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
16. des Webinar om viltforvaltning i Vestland
16. des Webinar - Kort veg til gode hjelparar
17. des Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar