Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2019
07. nov 45 Fylkesmann i Vestland, Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet. Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Mimes brønn, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
13. nov 46 Fylkesmannen i Vestland Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt Statens hus Bergen, Kaigaten 9
19. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om prøvefeltet og brukarundersøkingar i grunnskulen Amalie Skram videregående skole, auditorium Hans Tank, Lungegårdskaien 40, Bergen
20. nov 47 Helse Førde og Fylkesmannen Fagdag om vald og overgrep mot barn Skei, Thon hotel Jølster
20. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om fagfornying og nye læreplanar Bergen, Scandic Ørnen
21. nov - 22. nov 47 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane Scandic Ørnen, Bergen
21. nov 47 Fylkesmannen v/Karstein Fardal og Kjetil Stavø Høvig Fagdag om fagfornying og nye læreplanar Sogndal - Quality Hotel Sogndal
27. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-reforma Leve hele livet-konferanse i Førde Scandic Sunnfjord hotell, Førde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
07. nov Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet
13. nov Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt
19. nov Fagdag om prøvefeltet og brukarundersøkingar i grunnskulen
20. nov Fagdag om vald og overgrep mot barn
20. nov Fagdag om fagfornying og nye læreplanar
21. nov - 22. nov Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane
21. nov Fagdag om fagfornying og nye læreplanar
27. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019
28. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019
28. nov Leve hele livet-konferanse i Førde