Kommuneoverlegar og smittevernlegar

Her finn de oversikt og kontaktinformasjon for kommuneoverlegar og smittevernlegar i Vestland

Det er ei liste med kommuneoverlegar og ei liste med smittevernlegar. Fleire legar har begge rollene, desse er med i begge listene.

Vi oppdaterer normalt desse listene kvart halvår. Dersom kommunane oppdagar feil i oversikta, ber vi om at de gir beskjed til kontaktperson. Listene ligg som vedlegg til denne artikkelen.