Kommuneoverlegar og smittevernlegar

Her finn det oversikt over kommuneoverlegar og smittevernlegar i Vestland

Det er ei liste med kommuneoverlegar og ei liste med smittevernlegar. Fleire legar har begge rollane, desse er med i begge listene. Listene vil bli oppdatert kvart halvår, men dersom kommunane oppdagar feil i oversikta så gje beskjed til kontaktperson.