Korleis kan leiarar av barnehagar hjelpe barna i ein ny og annleis kvardag?


Utdanningsdirektoratet gir råd til leiarar av barnehagar om korleis dei kan vere med på å gi barn tryggleik og hjelp.

Publisert 26.03.2020

Dei fleste barnehagebarn opplever for tida store endringar i kvardagen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har kome med råd til leiarar av barnehagar om korleis dei kan vere med på å gi barna tryggleik og hjelp i desse tider.

Udir rådar til  jamleg kontakt med heimen, og gjerne direkte med barna om det er mogeleg. Det er også viktig at dei barna som er mest sårbare får eit tilbod. Les fleire råd til barnehageleiarar på Udir sine nettsider.