Til deg som bor på en barnevernsinstitusjon i Vestfold og Telemark

En av oppgavene til Fylkesmannen er å undersøke om barneverninstitusjonene i fylket er et bra sted å bo for barn og unge. Vi drar på tilsynsbesøk for å sjekke om de voksne følger lover og regler, og om barna og ungdommene som bor der får god omsorg og respektfull behandling.

 

For å finne ut av disse tingene er det viktig at vi får snakket med deg. Det er deg og ikke de voksne som vet hvordan det er å bo på institusjon.

Hvis du er misfornøyd, eller føler at noe er ugreit der du bor, kan du klage til oss - Fylkesmannen. Dette kan du gjøre ved å ringe, skrive brev eller sende sms. Hvis det er brukt tvang kan du også klage på tvangsprotokollene de voksne skriver.

Når du klager kan vi besøke deg eller snakke med deg på telefon. Du kan også besøke oss på kontoret vårt i Skien eller Tønsberg. Hvis du ønsker det må de voksne hjelpe deg å finne frem, eventuelt kjøre deg.   

Vi har to mobiltelefoner du kan kontakte oss på. Mobiltelefonen er kun betjent på dagtid, men hvis du ringer/tekster på kveldstid tar vi kontakt med deg neste dag.

Når du ringer mobilnummeret 901 16 276 svarer enten Therese, Svenny, Elin, Tom, Laila eller Merete

Når du ringer mobilnummer 409 10 990 svarer enten Gunn, Ingrid, Helena eller Anne.

Nå er det koronapandemi i Norge. Da må vi gjøre ting litt annerledes. Vi kan ikke dra så mye på tilsynsbesøk, slik vi vanligvis gjør. Derfor er det veldig viktig at du ringer oss, hvis det er noe du lurer på.

Vi kommer også til å ringe barneverninstitusjonen du bor på for å spørre om vi får lov til å snakke med deg på telefon 😊

 

Kontaktpersoner