Varsel om svært høy vannstand

På strekningen svenskegrensen til Risør er det ventet svært høy vannstand - ORANSJE farenivå - natt til onsdag, estimert til 100-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Les varselet og få ytterligere informasjon på Varsom.no 

Kontaktpersoner