Sentralt gitt eksamen grunnskolen - oppmannsrapporter

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har som ansvar å koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne for skoler i Vestfold og Telemark.

Oppmannen skriver hvert år en rapport om eksamensgjennomføring/sensur. Oppmannsrapportene for de tre fagene i sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2019 finner du til høyre.