Test av Sivilforsvarets varslingsanlegg

Tyfonanlegg. Foto: Odd Skarbomyr, DSB
Tyfonanlegg. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

I Vestfold og Telemark finner du tyfonanlegg som vist på kartet nedenfor.

Les mer om tyfonanlegg og varslingsprøvene i nyhetssak hos DSB:
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2019/sivilforsvaret-tester-tyfonene-12.-juni/

Kartutsnitt fra DSB's kartløsning

Varslingsanlegg i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner