Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark slått sammen til én organisasjon.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal ha hovedkontoret i Tønsberg. Her skal på sikt alle medarbeiderne samles, med unntak av Oppvekstavdelingen, som skal ligge i Skien. Sammenslåingen ble vedtatt i regjeringen i mars 2017.

Hovedkontor i Tønsberg

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark vil fortsatt benytte de nåværende lokalene i Tønsberg og Skien de kommende to årene. I 2020 flytter Fylkesmannen inn i Egenesgården i Tønsberg sentrum.

- Vi ser fram til å flytte inn i nye lokaler som har plass til alle medarbeiderne som skal til Tønsberg, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

 

Nytt skilt monteres på Fylkesmannens bygg i Tønsberg.

Minst like god

Den nye organisasjonen har ca. 240 medarbeidere. Ingen ansatte har mistet arbeidet som et resultat av sammenslåingen, men for en del vil det bli nye oppgaver og lengre reisevei til kontoret.

Sammenslåingen har vært forberedt i et og et halvt år, i tett samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for de ansatte.

- Nå ser vi fram til å komme i gang å arbeide i den nye organisasjonen. Innbyggere og kommuner i Vestfold og Telemark skal få en minst like godt fylkesmannsembete som de har hatt fram til nå, lover Per Arne Olsen.

Den første tiden vil han prioritere å bli bedre kjent med Telemark. Han har derfor avtalt en rekke møter, blant annet med kommunene.

 

Ledelsen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Per Arne Olsen, fylkesmann i Vestfold og Telemark
Bernt Lasse Berggreen, assisterende fylkesmann
Hans Bakke, direktør for strategi- og organisasjonsutvikling

Direktører:
Kari Evensen, Oppvekstavdelingen.
Helge Nymoen, Landbruksavdelingen
Elisabet Rui, Miljøavdelingen
Per Arne Andreassen, Justis- og vergemålsavdelingen
Jan Arne Hunnestad, avdelingsdirektør/fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen

Stabsledere:
Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef, leder for beredskapsstaben
Jan Erik Glad, leder for administrativ enhet
Petter Lodden, fagdirektør, leder for samordningsstaben