Styret i Færder nasjonalpark

Her offentliggjøres innkalling, saksdokumenter og referater/protokoller fra møter i Færder nasjonalparkstyre. Kontaktperson for Færder nasjonalparkstyre er nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling.

Alle dokumenter er PDF-filer

2019

Styremøte 22. august

Protokoll

Inkalling og saksliste (PDF 102.8 KB)

ST 7/19 Godkjenning av dagsorden - innkalling - protokoll (PDF 974.4 KB)

ST 8/19 Referatsak 8 a (PDF 4.5 MB)

ST 8/19 Referatsak 8 c (PDF 1.1 MB)

ST 8/19 Referatsak 8 d (PDF 736.2 KB)

ST 9/19 Delegert sak 9 a (PDF 5.0 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 b (PDF 1.2 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 c (PDF 7.4 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 d (PDF 5.1 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 a (PDF 4.6 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 b (PDF 5.9 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 c (PDF 2.1 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 d (PDF 2.7 MB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 a (Link)

ST 11/19 Informasjonssak 11 b (PDF 1.3 MB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 c (PDF 539.9 KB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 d (PDF 451.9 KB)

Styremøte 26. mars

Innkalling og saksliste (PDF 23.7 MB)

Innkalling og saksliste - del 1 (PDF 15.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 2 (PDF 26.6 MB)

Innkalling og saksliste - del 3 (PDF 23.8 MB)

Innkalling og saksliste - del 4 (PDF 16.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 5 (PDF 17.4 MB)

Innkalling og saksliste - del 6 (PDF 20.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 7 (PDF 23.7 MB)

Protokoll

2018

Styremøte 5. desember

Innkalling og saksliste - del 1 (PDF 27 MB)

Innkalling og saksliste - del 2 (PDF 19 MB)

Signert protokoll

Styremøte 15. oktober

Innkalling og saksliste (PDF 4 mb)
Protokoll

Styremøte 11. september

Innkalling og saksliste del 1 (PDF 7 mb)
Innkalling og saksliste del 2 (PDF 12 mb)  
Protokoll

Styremøte 14. juni

Innkalling og saksliste (PDF 6 mb)
Underskrevet protokoll

Styremøte 5. april

Innkalling og saksliste, del I (PDF 6 mb)
Innkalling og saksliste, del II (PDF 5 mb)
Protokoll

 

2017

Styremøte 6. desember

Innkalling og saksliste (PDF 8mb)
Protokoll

Styremøte 27. september

Innkalling og saksliste (PDF 8 mb)
Protokoll

Styremøte 23. mars

Innkalling og saksliste:

Del 1/3 (PDF 6 mb)
Del 2/3 (PDF 4 mb)
Del 3/3 (PDF 2 mb)

Protokoll


2016

Styremøte 6. desember

Innkalling og saksliste 
Protokoll 06.12.16

Styremøte 28. september

Innkalling og saksliste
Protokoll 28.09.2016

Styremøte 5. april

Innkalling og saksliste
Forvaltningsplan
Høringsuttalelser
Transport i skjærgården
Veildeder for besøksforvaltning - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Veileder for kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven  - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Protokoll 05.04.20162015

Styremøte 2. desember

Innkalling og saksliste
Protokoll 02.12.2015

Styremøte 2. september

Innkalling og saksliste
Protokoll 02.09.2015

Styremøte 3. juni

Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Protokoll 03.06.2015

Styremøte 4. mars

Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Protokoll 04.03.2015

 

2014

Styremøte 9. desember

Innkalling
Protokoll

Styremøte 22. september

Innkalling
Protokoll

Styremøte 12. juni

Innkalling og saksliste
Protokoll

Styremøte 3. april

Innkalling og saksliste
Protokoll

Styremøte 4. februar

Innkalling og saksliste
Protokoll

 
 

 

 

Færder nasjonalparkstyre

Richard Fossum
Bente K. Bjerke
Roar Jonstang
Tone Skalpe Bjørnli
Kåre Pettersen

Varamedlemmer:
Erik Asmyhr
Cathrine Palm Spange
Maria Elisabeth Studsrød
Live Myhre Tandberg
Nell Gaalaas- Hansen

Slik forvaltes nasjonalparken

Nasjonalparker og andre store verneområder forvaltes av styrer som består folkevalgte representanter fra kommune og fylkeskommune, samt Sametinget i samiske områder.

En statlig ansatt nasjonalpark-/verneområdeforvalter fungerer som sekretariat for styret. Forvalteren skal sikre god kontakt med og ha kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren er ansatt hos fylkesmannen, men er underlagt styret i forhold knyttet til verneområdeforvaltninga.

Forvalteren skal legge opp til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskrifta.

Les mer hos Miljødirektoratet