Kurs i MR-GRUNN-RISIKO

Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller.

 

Kurset omhandler forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553: Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Målgruppe: Medlemmer av miljøringen og andre i privat sektor og offentlig
                       forvaltning

Tidspunkt:  Onsdag 24. til torsdag 25. april 2019

Kurssted:    Miljødirektoratet i Oslo

 

Her finner du kursprogram og påmeldingsinfo

 

PÅMELDINGEN ER I GANG!

 

Kontaktpersoner