Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2020
24. nov 48 Landbruksavdelingane hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 7/8 - Jordvern i praksis Teams
25. nov - 26. nov 48 Husbanken Sør, Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (helse- og omsorgsavd) Bustadsosial konferanse 2020 har blitt digital Webinar
26. nov 48 Oslo universitetssykehus, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Erfaringskonferanse for kommunar som har fått prosjektmidlar i 2020 Digital konferanse
26. nov 48 Landbruksavdelingane hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 8/8 - Praktisk lovforvaltning - Driftseining Teams
30. nov 49 Helsedirektoratet Fagdag IPLOS og KPR Webinar
desember 2020
03. des 49 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, samt KS Erfaringskonferanse - Leve heile livet Ibsenhuset i Skien
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. nov KOLA Viken 7/8 - Jordvern i praksis
25. nov - 26. nov Bustadsosial konferanse 2020 har blitt digital
26. nov Erfaringskonferanse for kommunar som har fått prosjektmidlar i 2020
26. nov KOLA Viken 8/8 - Praktisk lovforvaltning - Driftseining
30. nov Fagdag IPLOS og KPR
03. des Erfaringskonferanse - Leve heile livet