Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2019
19. sep 38 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Oppvekstavdelingen GSI samling for nye brukere Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens hus, Skien
20. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Nasjonal insektkonferanse Universitetsaulaen i Bergen, Naturhistorisk museum
23. sep - 25. sep 39 Arbeids- og velferdsdirektoratet Dagsamling - økonomisk rådgivning i NAV Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
24. sep - 25. sep 39 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Obligatorisk kurs i akutt-/legevaktmedisin for LIS1 i Vestfold T11 - Træleborg konferansesenter, Tønsberg
24. sep 39 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kompetansesamling - Tilskuddsordninger i jordbruket Århus gård, Århusvegen 191, 3721 Skien
25. sep 39 Statped og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fagtorg sørøst 2019 - Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring Skagerak Arena, Fridtjof Nansens gate 19, 3722 Skien
25. sep 39 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kommuneøvelse, Notodden Rådhuset, Notodden
26. sep 39 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - oppvekstavdelingen Den didaktiske barnehage - barnehagens arbeidsmåter Arena Larvik, Hoffs Gate 6, 3262 Larvik
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fagdager i økonomisk rådgivning Scandic Laholmen, Strømstad
oktober 2019
15. okt - 16. okt 42 KoRus Sør i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Viken Motiverende intervju - dag 1 og 2 Quality Hotel Tønsberg
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
19. sep GSI samling for nye brukere
20. sep Nasjonal insektkonferanse
23. sep - 25. sep Dagsamling - økonomisk rådgivning i NAV
24. sep - 25. sep Obligatorisk kurs i akutt-/legevaktmedisin for LIS1 i Vestfold
24. sep Kompetansesamling - Tilskuddsordninger i jordbruket
25. sep Fagtorg sørøst 2019 - Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring
25. sep Kommuneøvelse, Notodden
26. sep Den didaktiske barnehage - barnehagens arbeidsmåter
26. sep - 27. sep Fagdager i økonomisk rådgivning
15. okt - 16. okt Motiverende intervju - dag 1 og 2