Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2020
24. sep - 25. sep 39 Helse- og omsorgsavdelingen, Fylkesmannen i V og T Fagdager - økonomisk rådgivning Quality Hotel Grand Farris, Storgata 38, Larvik
oktober 2020
01. okt 40 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kompetansesamling om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot Universitetet i Sørøst-Norge, Gullbringvegen 36, 3800 Bø
14. okt - 15. okt 42 Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning Klimasamling for kommunane i Vestfold og Telemark Scandic Park i Sandefjord
15. okt - 16. okt 42 Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet Informasjon kommer
20. okt 43 Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Erstatning avlingssvikt Teams
21. okt 43 Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Nyttige digitale kart Teams
22. okt - 28. okt 43 - 44 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Verdivurdering av landbrukseigedom Teams
28. okt - 29. okt 44 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Helse- og omsorgsavdelingen Pakkeforløp og samhandling Bø hotell
29. okt 44 Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Tilskot til SMIL, drenering, tiltak i beiteområder Teams
november 2020
03. nov 45 Landbruksavdelingane hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030 Teams
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. sep - 25. sep Fagdager - økonomisk rådgivning
01. okt Kompetansesamling om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot
14. okt - 15. okt Klimasamling for kommunane i Vestfold og Telemark
15. okt - 16. okt Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet
20. okt Erstatning avlingssvikt
21. okt Nyttige digitale kart
22. okt - 28. okt Verdivurdering av landbrukseigedom
28. okt - 29. okt Pakkeforløp og samhandling
29. okt Tilskot til SMIL, drenering, tiltak i beiteområder
03. nov Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030