Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2020
06. feb 6 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kompetansesamling tilskudd i jordbruket Statens hus, Gjerpensgate 14, 3716 Skien
06. feb 6 Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Møte om tilskudd helse- og omsorg 2020 Hotel Vic, Porsgrunn
12. feb - 13. feb 7 RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Tenk tanken - en inspirasjonsfestival fra plan til handling Farris bad, Larvik
13. feb 7 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Innspillsmøte – Fylkesmannens veiledere for dispensasjoner Anton Jenssensgate 4, Statens park, bygning I
26. feb 9 Feltpleien i Tønsberg kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark På rett spor? Fagdag om overdoser og overdoseforebyggende arbeid Auditoriet i bygg D, Statens Park, Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg
mars 2020
11. mar 11 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Evaluering RMP og vann Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens Park, Anton Jenssens gate 4, Tønsberg
12. mar 11 Oppvekstavdelingen Analyseseminar for skoleeiere Skagerak Arena, Skien
21. mar 12 Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene i Innlandet, Oslo & Viken og Vestfold & Telemark Konferanse for Inn på tunet-tilbydere Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen
april 2020
21. apr - 22. apr 17 Husbanken og Fylkesmannen i Agder, Vestfold og Telemark Boligsosial konferanse i Langesund Quality Hotel Skjærgården, Langesund
23. apr 17 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sammen med offentlig sektor og næringslivet i Vestfold og Telemark fylke Beredskapsdagen 2020 Campus Notodden, Universitetet i Sørøst-Norge
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
06. feb Kompetansesamling tilskudd i jordbruket
06. feb Møte om tilskudd helse- og omsorg 2020
12. feb - 13. feb Tenk tanken - en inspirasjonsfestival fra plan til handling
13. feb Innspillsmøte – Fylkesmannens veiledere for dispensasjoner
26. feb På rett spor? Fagdag om overdoser og overdoseforebyggende arbeid
11. mar Evaluering RMP og vann
12. mar Analyseseminar for skoleeiere
21. mar Konferanse for Inn på tunet-tilbydere
21. apr - 22. apr Boligsosial konferanse i Langesund
23. apr Beredskapsdagen 2020