Vestfold- og Telemarkavtalen

Vestfoldavtalen og Telemarksavtalen er avtaler som regulerer det økonomiske ansvaret som gjelder for elever som ikke går på skole i hjemkommunen, såkalt gjesteelever.

Avtalene er inngått mellom kommunene i de respektive fylkene; Telemark og Vestfold.

Avtalene ligger tilgjengelige på KS sine hjemmesider.