Status for gjennomgang av kommunale karantenevedtak

Fylkesmannen har samlet inn og gjennomgått kommunenes vedtak om lokale karanteneregler. I dag har ingen kommuner lokale regler, viser siste oversikt. 

 

29.04.20

Ingen kommuner i Troms og Finnmark har nå egne lokale karantenregler. 

Både Vardø kommune- og Karasjok besluttet i går og ikke videreføre sine koronavedtak med innreiserestriksjoner.

06.04.20

Etter lovlighetskontroll opphever Fylkesmannen kommuneoverlegen i Vardø sitt vedtak om lokale tiltak etter smittevernloven § 4-1. Det fremgår ikke av vedtaket at de grunnleggende kravene i smittevernloven § 1-5 og vilkårene i loven § 4-1 første ledd er oppfylt.

Lovlighetskontroll Vardø

Fylkesmannen opphever Karlsøy kommunestyres vedtak om lokale tiltak etter smittevernloven § 4-1, første ledd bokstav d, sak 22/2020. Det fremgår ikke av vedtaket med tilhørende saksframlegg at de grunnleggende kravene i smittevernloven § 1-5 og vilkårene i lovens § 4-1 første ledd er oppfylt.

Lovlighetskontroll Karlsøy


03.04.20

Av de 39 kommunene i Troms og Finnmark, har 10 kommuner valgt å ikke ha egne vedtak. Så langt viser gjennomgangen at 13 kommuner har vedtak som er i tråd med regelverket.

Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Rundskriv I-4/2020 (regjeringen.no). 

(Saken har blitt oppdatert og endre.)