Rovviltnemnda

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion, region 8.


Her finner du informasjon om møter og beslutninger som rovviltnemnda i Troms og Finnmark gjennomfører. Sekretariatet legger ut informasjon på denne siden på vegne av rovviltnemnda.

Rovviltnemnda for region 8

  • Leder John Roald Karlsen, Fylkestinget i Troms - Vara: Ellen Øseth
  • Nestleder Karen Anette Anti Oskal, Sametinget - Vara: Inger Anita Smuk    
  • Aslak Mathis Eira, Sametinget - Vara: Jon Nikolaisen
  • Trine Noodt, Fylkestinget i Finnmark - Vara: Jo Inge Hesjevik
  • Sigrund Hestdal, Fylkestinget i Troms - Vara: Nils Einar Samuelsen
  • Ulf Ballo, Fylkestinget i Finnmark - Vara: Astrid Daniloff

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er sekretariat for rovviltnemda i region 8.

 

Møteplan 2019

Dato Saker (ikke uttømmende) Sted
Februar Prioritering av FKT-midler e-post
28.29.3 Forum beitenæring og rovviltforvaltning, skadefellingskvoter, nemnda evaluerer sin egen oppfølging av forvaltningsplanen siste år Tromsø
7.5. Anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisensfellingskvote jerv Vadsø
10.10. Kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling av kvote Alta

 


15.03.2019

Forum for beitenæring og rovviltforvaltning hadde godt oppmøte

Forum for beitenæring og rovviltforvaltning er en ny post i rovviltnemndas marsmøte, som i år var 28.3.- og 29.3.  


Kontaktpersoner

Leder for rovviltnemnda
John Roald Karlsen
john.karlsen@tromsfylke.no
Tlf: 952 05 542

Sekretariat hos Fylkesmannen
Andreas Vikan Røsæg
fmtravr@fylkesmannen.no
Tlf: 77 64 21 17

Møtedokumenter

2019

Protokoll fra møte den 13.5.2019
Saker for møte den 13.5.2019

Protokoll fra møtet 7.5.2019
Saker for møte den 7.5.2019

Protokoll fra møtet 28.3.- og 29.3.2019
Saker for møte 28.3.- og 29.3.2019

Protokoll fra telefonmøtet 7.3.2019
Saker for telefonmøte 7.3.2019

Protokoll fra møtet jan. 2019
Saker for e-postmøte jan. 2019

2018

Protokoll fra møtet 12.10.2018
Saker for møte den 12.10.2018

Protokoll fra møtet sept. 2018
Saker for e-postmøte sept. 2018

Protokoll fra møtet juli 2018
Saker for e-postmøte juli 2018

Protokoll fra møtet 29.5.2018
Saker for møte den 29.5.2018

Protokoll fra møtet 12.4.2018
Saker for møte den 12.4.2018

Protokoll 28.2.- og 1.3.2018
Saker for møte 28.2- og 1.3.2018

Protokoll fra møtet 9.1.2018
Saker for møte den 9.1.2018


2017 


Protokoll fra møtet 12.10.2017
Saker for møte den 12.10.2017

Møte 4/2017

Møte 3/2017

Møte 2/2017

Møte 1/2017


2016

 

Møte 5/2016

Møte 4/2016

Møte 3/2016

Møte 2/2016

Møte 1/2016


2015

 

Møte 4/2015

Møte 3/2015

Møte 2/2015

Møte 1/2015


2014

 

Møte 5/2014

Møte 4/2014

Møte 3/2014

Møte 2/2014

Møte 1/2014


2013 

 

Møte 4/2013

Møte 3/2013

Møte 2/2013

Møte 1/2013