34 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Foto: Morten Kjørstad
Foto: Morten Kjørstad

Kvoten for lisensfelling av jerv er tolv jerv i Troms og 22 jerv i Finnmark. Jakten starter 10. september.

Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september 2019 til 15. februar 2020.


Kvote for lisensfelling av jerv i Troms 2018/2019

Tolv jerv, av disse inntil åtte tisper. Inntil syv kan felles i A-området, av disse inntil fire tisper.


Kvote for lisensfelling av jerv i Finnmark 2018/2019

22 jerv, av disse inntil 13 tisper. Inntil seks kan felles i A-området, av disse inntil tre tisper.


 

Felling i A- og B-områder

Rovviltnemda for region 8 vedtok lisensfellingskvote for jerv i Troms og Finnmark i møtet 7. mai. Rovviltnemnda åpnet for jakt både i A-området og B-området. I rovviltregion 8 er det tillatt å felle totalt 34 jerv, der 21 kan være tisper.

A-området er det som kalles forvaltningssone A, et prioritert område hvor jerven forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes.

Her kan du se kart over A- og B-områder på Miljøstatus.

De skraverte områdene er A-området, og det som ikke er skravert er B-området.

 

Hold deg oppdatert

Som jeger er det din plikt å holde deg oppdatert daglig om gjeldende jaktkvote. Denne informasjonen får du på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sine telefonsvarere.

Troms: 776 42 232

Finnmark: 789 50 397

Oversikt over verneområder med jaktrestriksjoner ligger som et eget kartdatasett på Nordatlas - jaktrestriksjoner.

 

Meld ifra når du feller jerv

Hvis du feller jerv skal du umiddelbart melde ifra til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Legg ingen beskjed på vår telefonsvarer.

Telefonsvarer i Troms: 776 42 232

Telefonsvarer i Finnmark: 789 50 391

 

Du skal også varsle Statens naturoppsyn (SNO) med en gang. Meld i fra til nærmeste lokalkontor eller regionalt rovviltansvarlig.

SNO i Troms: Thomas Johansen på mobil 994 37 644

SNO i Finnmark: Magne Asheim på mobil 922 64 407

 

Meld ifra om du skadeskyter

Hvis du skadeskyter skal Fylkesmannen varsles umiddelbart.

Fylkesmannen avgjør hva som skal gjøres videre, hvordan gjennomføre og om ettersøk skal avsluttes.

De som deltar i fellingsforsøket eller i jakten skal bistå forvaltningsmyndigheten eller politimyndigheten i ettersøk ved behov. Dette skjer uten godtgjørelse.

 

Når jerv er felt

Jeger skal vise fram dyret som er felt til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, for å merke, ta prøver. Jeger skal kunne vise fellingsstedet.

Jeger eller jaktlag beholder skinn av felt jerv,

Viltfondet har rett på prøver og deler av viltet, og følger instruks for ivaretakelse av døde rovdyr.

 

Krav for å delta i lisensfelling

For å delta i lisensfellingen må du være over 18 år, ha bestått jegerprøve og betalt jegeravgift. Du må også løse lisens på Jegerregisteret.

Du må ha tillatelse fra grunneier til å jakte.

Skal du jakte med rifle, må du ha bestått storviltprøve for 2019/2020. Jerv kan også felles med hagle.

Hvis du skal jakte med jervebås, må Fylkesmannen godkjenne utplasseringssted og bås. Før fangståret er i gang, skal du melde ifra til Fylkesmannen før du aktiverer den godkjente jervebåsen.

Mer om lisensfelling av jerv kan du lese i lovverket i Rovviltforskriften og i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

 

Rovviltjakt på Finnmarkseiendommen

Hvis du løser småviltjaktkort, rovviltjaktkort eller hvis du deltar i elgjakt i elgjaktperioden i eget vald, kan du delta i jervejakta på Finnmarkseiendommens grunn. Mer om dette på Finnmarkseiendommens nettsider.

 

Søk om tilskudd

Du kan søke om tilskudd til å bygge jaktbu, åtevarsler og sms/vilkamera til bruk ved åtejakt på jerv. Søknader fra søkere som har deltatt i jervejaktkurs prioriteres. Søknadsfrist er 15 januar. Kontakt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for informasjon om hvordan du søker om slike tilskudd.