Jerv felt i Kitdalen i Storfjord

Natt til 14. august ble en hannjerv skutt av nord Troms interkommunale skadefellingslag.  

Nord Troms interkommunale fellingslag felte natt til 14. august en hannjerv i Stordalen i Kitdalen. Det er stor sannsynlighet for at det er samme jerv som har drept og skadet lam og sau i dette området.

Med tanke på tettheten av jerv i området er det beste tiltaket for å forebygge ytterligere tap tidlig nedsanking. Flere sauebønder har allerede startet.  

Vi forventer derfor at faren for tap er mindre. Skulle det oppstå en akutt tapssituasjon, har Fylkesmannen bedt dyreeierne om å ta kontakt.