Reinsdyra trenger ro under flytting og kalving

(Foto: Per Thomas Oskal)

På våren flyttes reinsdyr som er sårbare for forstyrrelser etter en lang vinter. Vi ber alle som ferdes i områder med reinsdyr om å ta særlig hensyn i alle beiteområder i Troms og Finnmark.

Simlene er ekstra sårbare

- Simlene nærmer seg kalving nå og tåler mindre forstyrrelser enn ellers i året. Også etter kalving er simler med kalv sårbare, sier verneområdeforvalter for Lyngsalpan, Oddrun Skjemstad.

- Blir reinen jaget eller forstyrret på andre måter vil det kunne føre til tap av dyr, sier hun.

Treffer du på rein, gjør dette:

Vis hensyn ved å gå utenom eller forholde deg rolig slik at de får dra videre i sitt eget tempo.

Det er også viktig å minne om at det er båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg i store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig. 

 

Hensyn må tas i alle områder med rein i hele Troms og Finnmark.

Les mer om reindrifta i fylket og reinbeiteområdene her.