Ny frist for innsending av medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn

Korrigert medlemsoversikt fra tros- og livssynssamfunn må sendes inn innen 13. september.

Samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som krever tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, må fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnummer.

Mer informasjon om ny innsendingsfrist.