En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.


PS. Du kan alltid kontakte oss hos Fylkesmannen hvis du lurer på noe. 

Vis mer

Lurer du på noe?

Trenger du å snakke med?

Kontakt oss gjerne!


 

Eivind Bratsberg

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrebr@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 60
Mobil: 952 07 926


Liv-Inger Rystrøm

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmfiliry@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 36


 

Remi Andre Møller

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrram@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 21 07


Jan Salmi

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmfijasa@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 85


Elise Steffensen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrest@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 49


Marius Gulsrud

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmfimagu@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 05 54


Grete Theodorsen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrgth@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 45


Martine Stabell

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: masta@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 25


Trine-Lise Nerdal

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrtln@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 46


Tine Margrete Brun Henriksen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrtbh@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 48


Ørjan Renland

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmtrore@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 21 60


Elin Flatåker Johansen

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: joefl@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 04 09


Mona Johnsen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: monjo@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 20 90


Monica Dahlback

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.

E-post: fmfimoda@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 04 08

 


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017.