Fire nye naturreservat og to utvidelser

Mange arter har skog som sitt leveområde. På bildet ser du en fløyelsringvinge på gran.
Mange arter har skog som sitt leveområde. På bildet ser du en fløyelsringvinge på gran. (Foto: Erica Neby)

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2018 ble fire nye naturreservat opprettet i Hedmark og to eksisterende reservat ble utvidet. 

Naturreservatene som ble vedtatt i dag i Hedmark, er Fjellkroken naturreservat i Rendalen, Melåsmoen naturreservat i Elverum, Rogberget naturreservat i Åsnes og Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Eldal. Samtidig ble Deifjellia naturresrevat i Åmot utvidet med ca. 1300 dekar og Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal med ca. 38 000 dekar.

Totalt har regjeringen i dag vernet 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca. 113 km2 nytt verneareal med ca. 47 km2 produktiv skog.

– Vi må ta vare på naturen. Halvparten av alle truede arter i Norge og en rekke truede naturtyper finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvernet er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les mer om denne saken på regjeringens hjemmeside. Du finner også lenker til alle dokumenter som berører i Hedmark.