Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling.

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 

Nyheter

27.01.2019

Oversikt over gaupejakta i 2019

Status pr. 15. mars kl. 8:15. Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 er avsluttet for i år da hunndyrkvota er fylt. Det kan fortsatt jaktes i det kvotefrie området i deler av Aust-Agder Det er felt i alt 23 gauper i regionen, inkludert kvotefritt område. Av dette er åtte voksne hunner. Ni dyr er felt i Buskerud, hvorav tre voksne hunner. Denne siden blir med jevne mellomrom oppdatert med antall felte dyr i 2019.

27.01.2019

Kvotejakt på gaupe i Buskerud fra 1. februar 2019

Status pr. 11. mars kl. 17.00. Ved tildeling av det siste voksne hunndyret fra reservekvota, gjenåpnes kvotejakta i deler av Buskerud fra og med 12. mars. Kvota er tre dyr hvorav et hunndyr eldre enn ett år. Med unntak av kvotefritt område i deler av Aust-Agder, er jakta fortsatt stanset i øvrige deler av regionen. Miljødirektoratet og Rovviltnemnda har bestemt at det skal åpnes for kvotejakt på gaupe i 2019 i Buskerud som er en del av forvaltningsregion 2 og fordelt kvoten på fire jaktområder i regionen. Her finner du informasjon om jakta som starter 1. februar. 

10.12.2018

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 i rovviltregion 2

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2.

18.11.2018

Lisensfelling av jerv i region 2

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden er fra 10. september 2018 til og med 15. februar 2019.

18.12.2018

Lisensfelling av ulv i Buskerud i 2019

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. oktober til 31. mars 2019 eller til kvoten er fylt. Her følger informasjon om lisensfelling av ulv i Buskerud

18.12.2018

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark i 2019 utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019 eller til kvoten er fylt. Her følger informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og HedmarkNy lisensfellingsperiode for ulv

Fra 2019 er det ny periode for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Lisensfellings- perioden er nå:

  • 1. desember - 31. mai. 

Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Vestfold)

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 (Østfold, Oslo og Akershus) - "Ulvetelefonen"

  • 95 45 21 01

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: fmovrovviltberedskap@fylkesmannen.no og fmovpost@fylkesmannen.no.