Mosmyra i Hole midlertidig vernet

Miljødirektoratet vedtok 10. januar midlertidig vern av Mosmyra i Hole kommune.

Dette er et av områdene som er foreslått vernet som økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og ny E16. Arealet er 83 dekar. Formålet er å bevare et myrområde med viktig biologisk mangfold inntil spørsmålet om varig vern er endelig avklart.

Dokumentene i saken finner du i høyre marg.