Psykososialt barnehagemiljø. Nytt kapittel i barnehageloven får betydning for barnehagens praksis!

Legg til i egen kalender
Dato:
20. januar 2021 09:30 - 16:15
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm + digitalt
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunale og private barnehager i Oslo og Viken
Barn. Illustrasjonsfoto.

Fylkesmannen inviterer barnehageansatte i Oslo og Viken til konferanse på Lillestrøm 20. januar 2021.                       

Publisert 20.11.2020

Praktisk informasjon

Konferansen gjennmføres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Med forbehold om at smittevernreglene ikke er er endret innen den tid, kan inntil 200 deltakere delta fysisk. Konferansen blir streamet, så det blir også anledning til å følge den digitalt. 

Du må melde deg på konferansen for å delta fysisk eller få tilgang til å følge den digitalt.

Vi tar forbehold om den fysiske gjennomføring av konferansen. Ved eventuelle endringer får alle påmeldte tilgang til å delta digitalt. 

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

Den nye bestemmelsen i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø representerer en viktig endring.  Barnehagen skal møte den nye bestemmelsen med faglige vurderinger. Men hva er egentlig den nye bestemmelsen og hva betyr den i praksis? Hvordan gjør vi det? Hvordan påvirkes kvaliteten på barnehagemiljøet? Og hva betyr bestemmelsen for barnehagens samfunnsmandat?

Til å hjelpe oss med å få svar på spørsmålene har vi fått med oss forskere, mobbeombudene, en kommune, barnehageansatte og en folkehelsekoordinator.

Det nye kapittelet i barnehageloven medfører flere endringer for barnehageeiere, ansatte og barnehagemyndigheter.

  • Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen.
  • Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.
  • Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen.
  • Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte.
  • Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Konferansens innhold

Konferansens innhold har et helhetlig perspektiv på temaet. Foredragene spenner fra ny forskning om utestenging blant de yngste barna, viktige faktorer i barnehagens leke- og læringsmiljø, samarbeid barnehage - hjem til bærekraft  og folkehelse. Vi får også et innlegg fra en kommune som har satset på inkluderende barnehagemiljø på alle nivå. Og selvsagt skal vi snakke om selve bestemmelsen!

Se programmet i høyre sidemeny for mer detaljert informasjon om konferansens innhold.

 

Vi gleder oss til å dele dagen med dere!

 

 

 

Påmelding - Psykososialt barnehagemiljø - 20.01. 2021

Legg til i egen kalender
Dato:
20. januar 2021 09:30 - 16:15
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm + digitalt
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunale og private barnehager i Oslo og Viken