Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
september 2020
23. sep 39 Fylkesmannen v/Sondre Lekve Bjelle Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskapsplikt Aurland kommune
oktober 2020
21. okt 43 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Fjaler kommune - kommunal beredskapsplikt Fjaler kommune
november 2020
04. nov 45 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Bergen kommune - kommunal beredskapsplikt Bergen kommune
18. nov 47 Fylkesmannen v/Anne Eide Tilsyn med Samnanger kommune - kommunal beredskapsplikt Samnanger kommune
Dato Arrangement
september 2020
23. sep Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskapsplikt
oktober 2020
21. okt Tilsyn med Fjaler kommune - kommunal beredskapsplikt
november 2020
04. nov Tilsyn med Bergen kommune - kommunal beredskapsplikt
18. nov Tilsyn med Samnanger kommune - kommunal beredskapsplikt