Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
S
Sikkerhetsklarering, opplysningar om Samfunnssikkerhet og beredskap Skjema for deg som i samband med eit beredskapsarrangement må opplyse om kva sikkerheitsklarering du har. Ver merksam på at du både må melde deg på arrangementet og fylle ut klareringsskjemaet. Fylkesmannen kan i nokre tilfeller be deg ta med bevis på klarering til arrangementet.