Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
K
Kommunalt rusarbeid Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller rapportere på bruken av tildelte midlar.
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstenestene Kap 0765 post 60 - Tilskot Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal nyttast av kommunane til både søknad og rapportering for tilskotet i 2018, og erstattar tidlegare pdf-/word-skjema utarbeidd av Helsedirektoratet