Fagsamlingar innan samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen arrangerer fagsamlingar og kurs for kommunane, og årlege møte i fylkesberedskapsrådet.

Sjå vedlagt lenke til eiga side der du finn artiklar og presentasjonar frå fagsamlingar og møte i fylkesberedskapsråda som vart arrangert i 2018 av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.


15.08.2019

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Erfaringsdeling frå smitteutbrotet på Askøy og "Viking Sky"-ulukka ved Hustadvika er blant temaa på programmet på fagsamlinga på Voss 16. og 17. oktober.